خدماتی که توسط شرکت پژوهش محور سیماکالا پویا ارائه می‌شوند عبارتند از:

  • مشاوره و آموزش جهت تجاری‌سازی اختراعات و محصولات نوآورانه
  • تبلیع و برندسازی اختراعات و محصولات
  • فروش مستقیم از طریق تبلیغات تلویزیونی و دیجیتال مارکتینگ

نمونه محصولات تجاری‌سازی شده